Breaking News
  • חוזרים לניו יורק

    חוזרים לניו יורק

    יום א' -השבוע השני של המסע היום אנחנו מתחילים לזוז בחזרה לניו יורק עושים צ'ק אווט ושנים פעמי...

  • שבת בוודסטוק

    שבת בוודסטוק

    לחברים הקשישים מבין קוראי השם וודסטוק מוכר מפסטיבל הרוק המפורסם שהתקיים בו בסוף שנו ה60. אומנם סצינת...

פרסומים אחרונים